• Aktivity

    2️⃣8️⃣. 3️⃣. 💐 🌹 DEŇ UČITEĽOV 💐

    ➡️Keďže je v nedeľu DEŇ UČITEĽOV, ktorý nie je v tento deň iba tak, ale jeho dátum je spätý s narodením Jána Ámosa Komenského-učiteľa národov, on je inak môj obľúbenec. 😍 Tak v úplnej krátkosti o ňom, aby ste mali nejakú predstavu, kto nevie kto to bol, veľa veľa iných informácií a potom výcuc… ➡️ Veľmi dôležité je podľa J. Komenského mať vo výchove a vzdelávaní istý koncept. Koncept, ktorý funguje systémom od jednoduchšieho po ťažšie. Taktiež je potrebné poskytnúť dieťaťu istý voľný priestor na sebarealizáciu, aby mohlo lepšie rozvinúť svoje schopnosti. Rovnako považuje za dôležité, aby bola zavedená povinná školská dochádzka, čoho následkom by bola vzdelaná spoločnosť. Tieto názory,…