• BLOG

    Novodobý fenomén menom MONTESSORI

    Neviem čo je Montessori, som zlá matka? Samozrejme, že ja viem, čo je „montessori“ a samozrejme, že nie som zlá matka. Žiadna matka totiž nie je zlá, hlavne nie tá, ktorá o tom pochybuje:). Tak ale ja viem o „montessori“ hlavne preto, že som pedagogička a Mária Montessori bola súčasťou môjho štúdia.  Aby sme teda išli po poriadku. Montessori sa teda volá po Márii Montessori. Tá bola talianskou lekárkou konkrétne psychiatričkou a zakladateľkou predškolskej výchovy, ktorá fungovala na princípe akéhosi individuálneho prístupu. Na psychiatrii sledovala detí a usúdila, že aj postihnuté deti sú vzdelávateľné, avšak dôležité sú postupy a pomôcky, ktoré sú pri tom použité. Svoju kariéru lekárky ukončila a stala sa z nej…