• Aktivity

    Prvky montesori -Presýpavanie

    Prvky MONTESSORI v každodennom živote Aktivity každodenného života, Rozvoj zmyslového vnímania (senzomotorický materiál) Aplikácia prvkov pedagogiky M. Montessori učí deti samostatnosti, koncentrácii, koordinácii pohybov a rozvíja jemnú i hrubú motoriku. Dieťa má dostatok času a priestoru, aby sa rozhodlo, ktorej činnosti sa chce venovať a ako dlho ju chce robiť. V aktivitách každodenného života sú aktivity od nosenia stoličky, naliatia vody z džbána do pohára, cez prelievanie, presýpanie až po viazanie šnúrok, čistenie topánok, umývanie rúk. Zmyslový život učí dieťa prostredníctvom všetkých zmyslov. Cez farby, textúry látok, zvuk, teplo, hmat s radosťou poznáva svet a učí sa nenásilnou formou. My často zaraďujeme práve presýpacie činnosti alebo činnosti s prelievanim do…