• Aktivity

    Abeceda v ZOO🆎🐅🐵

    Táto aktivita je zameraná na rozlišovanie prvých písmen v slove, v našom prípade v názve zvieraťa a tiež na rozlišovanie zvierat. Na papiere sme si nakreslili klietky, ku každej klietke sme napísali písmeno. Nachystali sme si zvieratká a postupne ich triedili do klietok podľa začiatočného písmená v slove. Dieťa si tak precvičí nielen začiatočné písmená, ale tiež poradie písmen a najmä pojem „prvé písmeno“ a taktiež názvy zvierat. Pre vysvetlenie ku klietkam, na ktoré by sa určite niekto opýtal buď verejne alebo v správe 🙂. ➡️Samozrejme zvieratká do klietky nepatria, ale ako to v zoo býva, každé zvieratko má svoj priestor, zvolila som klietky, aby bolo jasné, že zvieratká niekde…