Online pedagogická poradňa

Online poradenstvo je poradenstvo zo strany pedagóga smerom k rodičom, poprípade začínajúcim učiteľom alebo učiteľom študentom.

 Je to spôsob ako profesionálne poradiť v prípade, že si rodič alebo vyššie spomenutá osoba nevie poradiť sama, poprípade potrebuje nasmerovať správnym smerom.

Objednať poradenstvo si môžete okrem spomínaných vecí na plagáte napríklad aj z týchto najčastejšie skloňovaných problémov :

Kognitívny vývin môjho dieťaťa

Psychomotorický vývin môjho dieťaťa 

Dieťa sa bojí v prítomnosti iných ľudí 

Dieťa odmieta rodiča

Dieťa nejaví záujem o žiadnu činnosť 

Dieťa takmer nerozpráva 

Problémové dieťa?

Adaptácia dieťaťa v materskej škole 

Problém so stravovaním u dieťaťa v predškolskom veku

Agresívne správanie 

Vzdor

Týrané dieťa v mojom okolí ako postupovať?