• Aktivity

    VĽAVO VPRAVO ⬅️➡️

    K školskej zrelosti dieťaťa a na úspešné zvládnutie školy je nevyhnutná aj orientácia v priestore a pravo-ľavá orientácia. Podstatou nie je len to, aby dieťa vedelo ukázať, kde je vpravo a vľavo, ale dôležité je vnútorné uvedomenie si priestoru. Dieťa sa s tým stretne už na začiatku povinnej školskej dochádzky. Musí sa zorientovať nielen v priestore školy a triedy, ale aj v knihe a zošite, pri písaní aj čítaní. Postupne sa s tým začne stretávať aj v matematike, záporné čísla vľavo od nuly, kladné vpravo od nuly a podobne. Práve z týchto dôvodov je nevyhnutné podporovať jej rozvoj už v predškolskom veku.🖍️✅

  • Aktivity

    Veľmi rýchla grafomotorika – kruhy .

    🍎 ✔️Počas spánku som deťom urobila ultra rýchly pracovný list. Nakreslila som jablko🍎, do jeho stredu nalepila kruh z farebného papiera a počas olovrantu to len prefotila. Deti si vyskúšali ako im idú kruhy a ja som zistila s kým treba na nich popracovať 🙂 Skúšali všetky deti od 3,5-6 rokov🙂🖍️