• Aktivity

    Kartónové puzzle🧩

    Kartón je veľmi vďačný materiál aspoň pre mňa. Je tvrdý, mierne ohybný, je ho všade veľa, každý ho má doma, dá sa strihať, lepiť, farbiť a ešte je aj bio eko raw 🤦‍♀️🍃🌿. Pri tejto aktivite sme si kartón nastrihli na približne rovnaké štvorce a na každý štvorec sme si namaľovali iný tvar. Môžete tam dať ľubovoľné veci, mne prišli najjednoduchšie tieto útvary. Urobili sme si ich aj v rôznych farbách. Takže okrem rozpoznávania geometrických útvarov, budeme rozlišovať aj farby🌈. Štvorce s obrázkami sme si postrihali rôzne, môžete aj úplne jednoducho na 4 štvorce. Úlohou dieťaťa je pomiešané a postrihané obrázky poskladať🧩.

  • Aktivity

    Domčeky z geometrických útvarov

    Z farebných papierov sme si vystrihli rôzne geometrické útvary. Na výkres som predkreslila domčeky, stromy, slnko a úlohou bolo polepiť geometrické útvary tam kam patria. 🙂👍 Touto úlohou si s deťmi môžete precvičiť napríklad aj: Farby – triedenie podľa farieb (vyberať a triediť na jedno miesto útvary len rovnakej farby) Geometrické útvary – triedenie podľa geometrických útvarov (všetky trojuholníky, štvorce na jedno miesto, bez ohľadu na to akej sú farby) Porovnávanie veľkostí – Menší /väčší napr. Väčší kruh daj sem. Menší štvorec z týchto dvoch daj tu. Väčší a menší strom Atď. Orientácia v rovine – vľavo hore daj žltý kruh (slniečko). Domčeku vľavo daj modrú strechu. Počet – okien…