Aktivity

MAREC – MESIAC KNIHY 📚

📚

Zajtra sa začína MAREC. Mesiac knihy.
Moje obľúbené obdobie v materskej škole a ešte viac v čase vysokej školy, kedy bolo treba venovať sa tejto téme.😁

Vianoce, Veľká Noc, Jar, Jeseň to všetko sú obdobia, kde sa dá toho s deťmi tak veľa vymyslieť, veľa urobiť, obdobia kedy rodičia vidia koľko prác, výkresov deti urobili, pretože tie nápady idú len také samé, všade atmosféra či už Vianoc alebo jari,jesene, každý je spokojný, hrdý. Obdobia, kedy sú vystúpenia a praská to intenzitou besiedok,popoludní s rodičmi, jesennými tvorivými dielňami. Áno. Tiež to má svoje čaro. 🙂

➡️Ale marec, mesiac, kedy je čas venovaný knihe, rozprávkam, postavám, to je to, čo má vždy napĺňalo😁. Síce toho nebolo na oko toľko vidieť, ale práve tam sa toho dalo toľko preberať, rozprávať, naučiť. A rozvíjať hlavne teda pre mňa jedno z najdôležitejších vecí, čo sa prípravy na školu a život samotný týka „PREDČITATEĽSKÚ GRAMOTNOSŤ“. A v nej teda zahrnuté všetko.

➡️Jej cieľom totiž nie je učiť sa písať a čítať, ale je to akýsi „komplex vzájomne prepojených a rovnocenných zložiek – hovorenie, počúvanie, vzájomná komunikácia, stretávanie sa s písmom v písanej a čítanej forme aj v jej predkonvenčnej podobe až k mysleniu“. A myslenie je to, čo naša spoločnosť potrebuje. Teraz, vtedy, potom.
➡️Počas nielen tohto obdobia ale vždy a všade počas aktivít v materskej škole či doma je kniha veľký pomocník. Pomocou nej sa nerozvíja len predčitateľská gramotnosť, ale kniha a príbehy v nej nám poslúžia na poznávanie dobra a zla, na poznávanie rôznych ľudských vlastností, osudov, posilňovanie prirodzených poznávacích citov; rozvíjanie fantázie, predstavivosti a hravosti detí pri vymýšľa ní vlastných rozprávkových príbehov alebo pri vytváraní vlastných pokračovaní príbehov; rozvíjanie rečových a jazykových schopností. Deťom vytvárame podvedomie o dôležitosti knihy pre ďalší rozvoj ich detskej osobnosti; oboznamujeme ich s knihami, materiálom, oboznamujeme ich s autormi rôznych detských kníh a celkovo budujeme kladný vzťah ku knihe a čítaniu.
A teraz trošku teórie z toho, prečo sú rozprávky pre deti, tak dôležité a nenahraditeľné:

Richter (2004) sformuloval funkcie rozprávok nasledovne:

-rozpoznať hodnoty, čo je dobro a čo je zlo,
mravná výchova a naplnenie – kladné príklady ponúkajú možnosť sebaidentifikácie a záporné príklady nás varujú (dobro je odmenené a zlo potrestané),
-zábavnosť – ide o estetický pôžitok z textu, ktorý sa odkláňa od skutočnosti,
vytváranie a upevňovanie ideálov – deti si volia postavu, ktorá je pre nich blízka (či už konaním, správaním…)
-citové prežívanie – rozvoj danými situáciami,
-rozvoj jazyka – rozširovanie slovnej zásoby,
-psychoterapeutická funkcia – prostredníctvom rozprávky môžeme poznať obavy, strach, úzkosť, posilňujú v kladný výsledok,
-metaforické vyjadrovanie – schopnosť vyjadrovať sa obrazne,
-rozvoj myslenia, inteligencie a poznávacích schopností – ukazujú ako pristupovať k riešeniu problémov, ale nenavrhujú konkrétny postup,
-sociálne cítenie – podpora a pomoc slabým,
-rozvoj predstavivosti a fantázie – vlastné vymýľanie a dotváranie sveta,
-estetický zážitok – slovesná hodnota rozprávok, estetické cítenie.

👉Rozprávky sa spravidla končia dobrým koncom a dieťa sa učí chápať a poznávať hodnoty i pravidlá vo vzťahu k iným ľuďom. Deti sa učia ako riešiť aj ťažšie situácie.🙂

✅Vybrala som 5 klasických rozprávok, ktoré poznáte – O 3 prasiatkach, O medovníkovej chalúpke, O Červenej čiapočke, Pinokia a Snehulienku a 7 trpaslíkov.
➡️ Prikladám vám obrázky, vďaka ktorým sa s deťmi o týchto rozprávkach môžete pozhovárať. Skúsiť si povedať o čom rozprávka je, kto v nej vystupuje, aké vlastnosti majú dané postavy, prerozprávať krátky obsah, v prípade, že rozprávku nepoznáte vy alebo vaše dieťa, tak si ju prečítať. Dieťa môže povedať, čo vidí na obrázku. Skúsiť ísť s deťmi aj trochu ďalej, napríklad, aby si samo vybralo rozprávku, v ktorej by sa chcelo ocitnúť, naopak, v ktorej by nechcelo byť. Ktorá postava sa mu páči najviac. Nechať ho vyjadriť svoj názor. Možno by som skúsila na rozprávkach ukázať aj vzťahy v rodine. Ako traja bratia držali spolu, ako Marienka a Janíčko bojovali tiež spolu proti ježibabe. Poukázať na súrodenecké puto. Naopak ukázať ako to byť nemá – Snehulienka a macocha. Rozprávku môže aj nakresliť. Alebo môže nakresliť seba v rozprávke. 🙂

Zanechať odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *