Aktivity

PRSTOVÁ ROZCVIČKA 🤞🤟

PRSTOVÁ ROZCVIČKA 🤞👇

Palec cvičí hop, hop, hop (kmitanie palcom)
a malíček skok, skok, skok. (kmitanie malíčkom)
Ukazovák sem i tam. (ukazovákom do ľava a do prava)
Všetky prsty cvičiť mám. (kmitanie všetkými prstíkmi)

Ja pred každým písaním,
vždy sa pekne postavím. (postaviť sa, vystrieť chrbátik)
Ruky treba rozcvičiť,
na písanie pripraviť. (krúženie pažami)
Od ramena cez lakeť, (krúženie ramenom, lakťom)
k dlaniam a tak prstov päť. (krúženie zápästím a všetkými prstami)
Každý prst je dôležitý,
tak na neho nezabudni. (počítať všetky prsty)

1, 2, 3, 4, 5 (prsty oboch rúk ukazujú počet)
rozcvičíme prsty hneď. (kmitanie prstov)
Zatočíme, zamávame (krúženie v zápästí, zamávanie)
a písmenka do zošita ukladáme. (otrasenie rúk)

Všetky moje prsty (rýchle otváranie a zatváranie prstov)
schovali sa v hrsti. (do dlane)

Raz sa prsty hádali, akú prácu konali.
Palec ten je silný … (kmitanie palcom)
Ukazovák pilný … (kmitanie ukazovákom)
Prostredník je najdlhší … (kmitanie prostredníkom)
Prsteník je najkrajší … (kmitanie prsteníkom)
Malíček je najmenší … (kmitanie malíčkom)
Rúčky, rúčky, ručičky, máte pekné prstíčky. (kmitanie všetkými prstíkmi)
Máte pekné dlane, zatlieskajme na ne. (potlesk)

Každá rúčka má prstíčky, (rýchle kmitanie prstami)
zovrieme ich do pästičky. (zavretie prstov do dlane)
Zaklopeme na vrátka, (poklopanie do lavice)
a to bola rozprávka krátka. (potlesk)
Každá ručička mám prstíčky, (rýchle kmitanie prstami)
zovrieme ich do pästičky. (zavretie prstov do dlane)
Bum, bum na vrátka, (poklopanie do lavice)
to je rozprávka krátka. (potlesk)
Ručičky sa spolu hrajú, (prepletanie prstíkov)
roboty sa neľakajú, (krúženie v zápästí)
bum, bum na vrátka, (poklopanie do lavice)
to je rozprávka krátka. (potlesk)

Palec, ukazovák, prostredník, prstenník, malíček, (krúžime všetkými prstami)
to je našich pomocníkov päť. (výskok, krúženie pažami)

Palec, ukazovák, prostredník, prstenníček,
malý prst, (ukazujeme jednotlivo všetky prsty)
keď ich zovriem, vznikne hrsť. (zavretie prstov do dlane)
Čo máme v hrsti? Samé PRSTY.

Zanechať odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *