• Aktivity

    PRSTOVÁ ROZCVIČKA 🤞🤟

    PRSTOVÁ ROZCVIČKA 🤞👇 Palec cvičí hop, hop, hop (kmitanie palcom) a malíček skok, skok, skok. (kmitanie malíčkom) Ukazovák sem i tam. (ukazovákom do ľava a do prava) Všetky prsty cvičiť mám. (kmitanie všetkými prstíkmi) Ja pred každým písaním, vždy sa pekne postavím. (postaviť sa, vystrieť chrbátik) Ruky treba rozcvičiť, na písanie pripraviť. (krúženie pažami) Od ramena cez lakeť, (krúženie ramenom, lakťom) k dlaniam a tak prstov päť. (krúženie zápästím a všetkými prstami) Každý prst je dôležitý, tak na neho nezabudni. (počítať všetky prsty) 1, 2, 3, 4, 5 (prsty oboch rúk ukazujú počet) rozcvičíme prsty hneď. (kmitanie prstov) Zatočíme, zamávame (krúženie v zápästí, zamávanie) a písmenka do zošita ukladáme. (otrasenie…