• Aktivity

    HRA SLOVENSKO

    ⛰️🇸🇰 ➡️Mnohí z vás asi dovolenkovali na Slovensku. My sme síce boli aj v zahraničí, ale navštívili sme samozrejme aj miesta na Slovensku a aj naše obľúbené Tatry. ➡️A keďže sa pomaly blíži koniec prázdnin, urobili sme si hru o Slovensku. Prispôsobili sme ju sebe, je zameraná viac na východ a na naše obľúbené Tatry. ➡️Hra je skôr pre väčšie deti alebo deti, ktoré sa zaujímajú o takéto poznatky o Slovensku, napr. môj 4 ročný vedel sám viac ako polovicu niečo som mu pomohla, nasmerovala, zvyšok sme si spoločne vysvetlili a naučili sa niečo nové. Ale viem si predstaviť, že niekto by to považoval za nudné a nezaujímavé. ➡️Nejde ani…

  • Na stiahnutie

    Prečo je hra v predškolskom veku potrebná?

    Umožňuje dieťaťu sprostredkovane, hravou a nenásilnou formou spoznávať svet. Prostredníctvom hry všestranne rozvíja svoju osobnosť. Rozvíja sa hrubá aj jemná motorika, komunikačné zručnosti, kognitívne schopnosti, socioemocionálne zručnosti. Dieťa sa v hre realizuje, prostredníctvom hry napĺňa svoje potreby a túžby. Dieťa v predškolskom veku sa učí pozorovaním, napodobňovaním a priamou manipuláciou s predmetmi, čo mu hra umožňuje. Dieťa sa socializuje, učí sa predchádzať konfliktom a riešiť ich, posilňuje svoju osobnosť. Pri hre má dieťa možnosť experimentovať, objavovať, skúmať svet okolo seba, získava dobrý pocit zo zvládnutia činnosti rôzneho druhu. Pretože hra je pre dieťa najprirodzenejšia činnosť. Hrou sa dieťa rozvíja po všetkých stránkach celistvo (kognitívna, socio-emocionálna, psycho-motorická oblasť). Hra slúži tiež ako relaxácia, oddych . Podporuje sa emocionalita…