Na stiahnutie

Prečo je hra v predškolskom veku potrebná?

Umožňuje dieťaťu sprostredkovane, hravou a nenásilnou formou spoznávať svet. Prostredníctvom hry všestranne rozvíja svoju osobnosť. Rozvíja sa hrubá aj jemná motorika, komunikačné zručnosti, kognitívne schopnosti, socioemocionálne zručnosti. Dieťa sa v hre realizuje, prostredníctvom hry napĺňa svoje potreby a túžby. Dieťa v predškolskom veku sa učí pozorovaním, napodobňovaním a priamou manipuláciou s predmetmi, čo mu hra umožňuje.
Dieťa sa socializuje, učí sa predchádzať konfliktom a riešiť ich, posilňuje svoju osobnosť. Pri hre má dieťa možnosť experimentovať, objavovať, skúmať svet okolo seba, získava dobrý pocit zo zvládnutia činnosti rôzneho druhu.
Pretože hra je pre dieťa najprirodzenejšia činnosť. Hrou sa dieťa rozvíja po všetkých stránkach celistvo (kognitívna, socio-emocionálna, psycho-motorická oblasť).
Hra slúži tiež ako relaxácia, oddych .
Podporuje sa emocionalita dieťaťa – dieťa vyjadruje svoju náklonnosť k hračke, potreba starať sa o niečo/niekohoRozvíja jemnú motoriku, podporuje kreativitu, fantáziu, socializáciu, sebavedomie,rozširuje vedomosti,zručnosti, dieťa získava informácie o svete a jeho fungovaní pre ňho prirodzeným spôsobom, je to základná činnosť dieťaťa.
Dieťa si buduje rešpekt voči pravidlám.
Hra je neoddeliteľnou súčasťou každého z nás , predovšetkým detí  , pomocou ktorej dieťa rozvíja svoj intelekt , morálnovôľové vlastnosti , fantáziu , kreativitu .               
Hra dieťa uspokojuje, zabáva, pri hre spoznáva nové veci, kamarátov, rieši problémy. Dieťa ani nevie, že sa pri hre učí, nadobúda potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré rozvíja. Aj pri hre dieťa – rodič môže byť veľa zábavy, keď si rodič hrou pripomína detstvo a pritom si upevňuje vzťah s dieťaťom. Najkrajšie spomienky sú z hry s rodičmi, kamarátmi, súrodencami…
Podstata samotnej hry sa dá definovať ako spontánne, samovoľné podmaňovanie reflexov na rozmanité podnety. Hra u detí v tomto období prebieha pri experimentovaní  ktoré sa postupne tvorí a opakuje.
Fantastické myslenie v hre a v záľube pre rozprávku je reakciou na medzerovitosť v situáciách, v ktorých dieťa žije a ktoré sceľuje zosobnením, fikciou a inými prostriedkami. Detskú hru a rozprávku charakterizuje voľné radenie zážitkov, ktoré idú vedľa seba a ľahko sa jednotlivo premieňajú a prechádzajú do iných fikcií. Rovnakú vlastnosť má aj sen, ktorý nie je u dieťaťa natoľko vzdialený realite ako u dospelých. Jeho obsah i technický rozvoj sú celkom rovnaké ako za bdenia, vyplneného hrou a vnáranie sa do rozprávkového mýtu.
Hra je zábavou a učenie formou hry umožňuje dieťaťu učiť sa prirodzeným spôsobom .
Hra sa vyvíjala s ľudstvom a odjakživa tvorila neoddeliteľnú súčasť života detí i dospelých, slovo hra sa oddávna veľmi často používa takmer vo všetkých jazykoch.
V hre si dieťa buduje rešpekt k iným deťom aj k pravidlám, ktoré sú stanovené.
Prostredníctvom hry sa dieťa učí, napríklad pri námetových hrách rozvíja dieťa svoju tvorivosť. Keďže je hra najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa, prináša mu radosť.
Dieťa sa hrou učí rolám v živote, získava nové skúsenosti so svetom, rozvíja hrubú a jemnú motoriku, svoju fantáziu. V hre sa učí spolupráci s inými deťmi, komunikácii v skupine. Ak má dieťa nejaký problém, tak hra slúži ako terapia. Manipuláciou s hračkami počas hry alebo aj bez hračiek dieťa poznáva tvary, farby, čísla, predmety.
Hra je neoddeliteľnou súčasťou v živote dieťaťa, prináša radosť, relaxáciu, oddych. Prostredníctvom hry sa dieťa rozvíja komplexne – po stránke kognitívnej, sociálno-emocionálnej a psychomotorickej. V hre dieťa rozvíja zručnosti, vedomosti, tvorivosť, fantáziu, slovnú zásobu a nadväzuje kontakt s inými deťmi a učiteľkou.

AUTOR: Onlineskolka.sk 🙂

Zanechať odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *