BLOG

LATERALITA

Dnes trošku o téme laterality. Táto aktivita na mňa vyskočila cez víkend a tak ma napadlo, že bude dobre trošku Vám to priblížiť.➡️Pod pojmom lateralita sa rozumie prednostné používanie jedného z párových orgánov ( ruky, nohy, oka a ucha).➡️ Zvykne sa nazývať aj „ľaváctvo“ (avšak LATERALITA je všeobecne prednostné používanie hocijakého iného párového orgánu, nie len rúk, len sa najčastejšie stretávame s rukami)Viaceré odborné štúdie opierajúce sa o poznatky z oblasti interhemisferickej spolupráce, sa zhodujú v tom, že je vždy lepšie ak je ľudský mozog lateralizovaný, teda jedna hemisféra je dominantná a má prevahu nad tou druhou.Vtedy je ľudský mozog organizovanejší a schopný omnoho efektívnejšie spracovávať a vyhodnotiť všetky informácie, ktoré k nemu prichádzajú.Ak má dieťa vyhranenú lateralitu, môžeme tvrdiť, že má dominantnú jednu z hemisfér alebo inak povedané preferuje iba jednu stranu pri všetkých párových orgánoch. Je teda pravák alebo ľavák. Sú však aj prípady detí, u ktorých sa môže vyskytovať dominantná ruka, ktorá je v opozícii s dominantným okom. Napríklad pri vnímaní vizuálnych podnetov má dieťa dominantné pravé oko, ale pri písaní preferuje ľavú ruku. Hovoríme o skríženej lateralite a atypickej spolupráci oboch hemisfér. Deti, ktoré nemajú preferenčnú ani jednu stranu, neexistuje dominantná dolná alebo horná končatina (motorická lateralita), oko alebo ucho (senzorická lateralita), hovoríme o nevyhranenej lateralite, tzv. ambidextrii (napr. obojručnosti pri rukách).➡️Pri nadobúdaní zručností a rôznych návykov má základný význam ruka. Už v prvých mesiacoch života sa ruka začína uplatňovať ako mocný faktor. Dieťa ňou získava orientáciu vo vonkajšom svete, a jej úloha v živote človeka stále stúpa. Ruka podmieňuje celkový rast, postupné okosťovanie najmä chrupaviek zápästia, rozvoj svalstva a dozrievanie regulujúcich oblastí v mozgu. Ako oči, nohy, aj ruky sú párovými orgánmi. Hoci človek používa obe ruky, predsa jedna ruka má dominantnejšie postavenie. Vo väčšine prípadov uprednostňujú pravú ruku. Vyplýva to z párovej činnosti mozgových hemisfér. Jedna z mozgových hemisfér je vedúca. Tzn., že všetky dôležité ústredia, napr. ústredie pre motoriku končatín, orgánov, očí, reči a pod., sú umiestnené v jednej hemisfére. Platí tu krížové pravidlo. Ľudia, ktorí uprednostňujú pravú ruku, prevláda ľavá hemisféra a naopak.Ak si všímame vývin detí v prvých mesiacoch, vidíme, že novorodenec sa v prvom polroku často rovnako načahuje obidvoma rukami za predmetmi. Dominancia sa môže zreteľne prejavovať už v 5. – 6. mesiaci. Avšak nie v písaní, kreslení či skákaní.Malé Deti totiž pri týchto činnostiach zvyknú používať obe ruky a nohy rovnako. Poprípade používajú určitú dobu ľavú a potom zas pravú ruku. Uvedomenie si, že majú ľavú a pravú stranu, sa vyvíja práve počas predškolského veku. ➡️Touto aktivitou však podporujeme zautomatizovanie a spoluprácu rúk.Aby mohli robiť automatické pohyby rozvíjame a podporujeme u nich najmä spoluprácu rúk, nôh, očí, uší s mozgom. Obe strany sa naučia spolupracovať.Deti začínajú s týmto typom spolupráce už plazením. Lateralita je priekopníkom v rozvíjaní zmyslu pre smer.⚠️Pre komplexné zručnosti, ako sú matematika, čítanie a písanie, je tento vývoj veľmi dôležitý. Tento vývoj je dokončený okolo 8 rokov. ➡️Je to obrovská výzva začať čítať, písať a počítať, pretože telo ešte nie je úplne vyvinuté. A práve preto deti neučíme písať, čítať skôr. Iba v prípade, že samé chcú a zaujímajú sa o tieto činnosti, ale vôbec ich k tomu nenabádame a už vôbec nenutíme.

POZOR

⛔Ak je dieťa ľavák, nemali by sa rodičia ani ktokoľvek z okolia snažiť, aby ho „prerobili“ na praváka. Je nutné uprednostňovanie jeho ľavej ruky rešpektovať. Náročné budú prvé dva roky na základnej škole, kedy sa dieťa učí písať ľavou rukou.

Zdroje a úprava :

Euspe.sk, modrýkoník.sk/zdravie/lateralita, admin.

Zanechať odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *